Vi erbjuder

Industriell vattenrening
Vakuumindunstning
Kringutrustning med tankar, filter, oljeseparation
image

Industriell vattenrening

image

VAPOTEC är ett ledande svenskt företag i miljöbranschen, med egna produkter för reducering, separation och återvinning av miljöfarligt avfall från industriella process- och avloppsvätskor.

    Läs mer

Vakuumindunstning


image

Vapotec AB började redan i början 90-talet med att utveckla sin egen vakuumindunstningsteknologi.

Detta har resulterat i ett unikt kunnande och ett produktomfång som är mycket lämpat till rening och återvinning av olika industrivätskor

     Läs mer

Nyheter

2011-10-01

Ny faktureringsadress

Vapotec AB har infört elektronisk hantering av fakturor. Därmed har vår faktureringsadress ändrats till

Vapotec AB
Fack 600015
R006
106 54 STOCKHOLM

Vi har även bytt adress på brevförsändelser till
Vapotec AB
Kvarnstugvägen 14
168 39 Bromma
 

Ladda ner pdf